• V IP "Spotrebáčik" môžu inzerenti okrem základnej bezplatnej inzercie, využiť i inzerciu pri ktorej budú ich inzeráty rôznym spôsobom zvýraznené.
  • Za takéto zvýraznenie platí inzerent poplatok.
  • Presné podmienky sú uvedené v OP.
  • Inzerentovi však stačí postupovať podľa nápovedy, pri vkladaní inzerátu.
  • Jednotlivé spôsoby zvýhodnenie inzercie sú pre lepšiu názornosť uvedené aj na nižšie zobrazenej grafike.