1. Môžem, ako nepodnikateľ  inzerovať bez toho, aby som za inzerovanie platil nejakú finančnú čiastku?
  1. Áno, v súlade s OP môžete inzerovať bez finančnej úhrady.
  2. Pri klasických inzerátoch nepodnikateľov sa jedná o základné služby IPS, ktoré nie sú spoplatnené.
 2. Sú prípady, keď za inzerovanie, ako nepodnitateľ platím nejakú finančnú čiastku?
  1. Áno v prípade, že budete pri inzerovaní vyžadovať tzv. "Zvýhodnené spôsoby zverejňovania inzercie".
  2. V danom prípade ide o "Spoplatnené služby".
  3. Medzi spoplatnené služby patria napr. "Top pozícia" - "Zvýraznené písmo" - "Orámovanie" - "Podfarbenie pozadia" - "Značkovanie".
  4. Za tieto služby sa platí prostredníctvom "Kreditov". Jeden kredit má hodnotu 1 € vrátane DPH.
  5. Presný postup pri používaní tejto služby vrátane platenia nájdete nielen v OP, ale i pri vkladaní inzerátu v nápovede.
 3. Môžem, ako nepodnikateľ inzerovať všetky druhy tovaru?
  1. Áno môžete, z výnimkou tovarov, ktoré nie sú z hľadiska morálneho, bezpečnostného, .... povolené.
  2. Tovar, ktorý nie je možné inzerovať je presne špecifikovaný v OP.
 4. Môžem, ako podnikateľ inzerovať bez toho, aby som za inzerovanie platil nejakú finančnú čiastku?
  1. Áno, v súlade s OP môžete inzerovať bez finančnej úhrady.
  2. Pri klasických  inzerátoch podnikateľov sa jedná o základné služby IPS, ktoré nie sú spoplatnené.
  3. Ako podnikateľ však nemôžete inzerovať spotrebný materiál pre tlačiarne a kopírky.
 5. Sú prípady, keď za inzerovanie, ako podnitateľ platím nejakú finančnú čiastku?
  1. Áno v prípade, že budete pri inzerovaní vyžadovať tzv. "Zvýhodnené spôsoby zverejňovania inzercie".
  2. V danom prípade ide o "Spoplatnené služby".
  3. Medzi spoplatnené služby patria napr. "Top pozícia" - "Zvýraznené písmo" - "Orámovanie" - "Podfarbenie pozadia" - "Značkovanie".
  4. Za tieto služby sa platí prostredníctvom "Kreditov". Jeden kredit má hodnotu 1 € vrátane DPH.
  5. Presný postup pri používaní tejto služby vrátane platenia nájdete nielen v OP, ale i pri vkladaní inzerátu v nápovede.
 6. Môžem, ako podnikateľ inzerovať všetky druhy tovaru?
  1. Áno môžete, z výnimkou tovarov, ktoré nie sú z hľadiska morálneho, bezpečnostného, .... povolené.
  2. Tovar, ktorý nie je možné inzerovať je presne špecifikovaný v OP.
  3. Ako podnikateľ však nemôžete inzerovať spotrebný materiál pre tlačiarne a kopírky.
 7. Môžem na IPS prezentovať svoju firmu ? Ak áno, kde?
  1. Áno môžete, a to v kategórii "Prezentácia firiem" (Firmy - SZČO).
  2. Tu môžete prezentovať všetky skutočnosti týkajúce sa Vašej firmy a podnikania, ako napr. jej históriu, logo, profil a zameranie, výrobky, kontaktné údaje a podobne.
  3. Je tu možné zverejňovať aj fotografie v primeranom množstve (nejedná sa o fotoarchív).
 8. Je zverejnenie mojej firmy v kategórii "Prezentácia firiem" (Firmy - SZČO) na IPS bezplatné?
  1. Áno v súčasnej dobe je bezplatné a časovo neobmedzené (ponechávanie prezentácie v stave zverejnené).
 9. Na čo slúži kategória nachádzajúca sa v IPS pod názvom "PR články - SEO"?
  1. V tejto časti môžete uverejňovať stručné PR a SEO články.
  2. Články slúžia na reklamu a prezentáciu Vašej firmy.
  3. Pri správnom napísaní však zároveň môžu prispievať k zlepšovaniu pozícií Vašej firmy a informácií o nej na internetových vyhľadávačoch.
 10. Je zverejňovanie PR článkov na IPS v kategórii "PR články - SEO" bezplatné?
  1. Áno v súčasnej dobe je bezplatné a časovo neobmedzené (ponechávanie článkov v stave zverejnené).
 11. Ako dostanem svoj link do menu "Linky na priamych dovozcov a výrobcov"? Je možné dať pred môj link aj iný text?
  1. Umiestnením Vášho linky do danej časti IPS, sa na Vašu stránku potencionálny zákazník dostane priamo po kliknutí na daný odkaz.
  2. Áno je možné nad Váš link umiestniť aj iný text.
  3. V danom prípade ide o platenú reklamu.
  4. Je potrebné sa cez kontaktný e-mail spojiť s prevádzkovateľom IPS, s ktorým si dohodnete podmienky.
 12. Ako dostanem svoj reklamný banner na úvodnú stranu IP "Spotrebáčik"? Je toto umiestnenie paltené?
  1. Áno ide o platené umiestnenie reklamy.
  2. V prípade záujmu sa spojte s prevádzkovateľom IP "Spotrebáčik", prostredníctvom kontaktného e-mailu a dohodnite si podmienky.
 13. Na čo slúži kategória "Poradňa" (Kto vie nech poradí)?
  1. V uvedenej kategórie je umeistnené fórum, v ktorom môžete nezáväzne a bezplatne žiadať jeho užívateľov o radu, či pomoc.
  2. Taktiež však môžete iným účastníkom fóra svojou radou pomôcť, či poradiť.
Dňa 1.6.2016



Grand - MS, s.r.o.